WPŁYW EDUKACJI NA POZIOMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO to międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem zaproszonych gości z Niemiec, Austrii, Czech, Litwy, Ukrainy, Bułgarii i Hiszpanii, organizowaną wspólnie z Instytutem Biznesu i Technologii Perspektywicznych Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”, organizacją pozarządową “Instytut Transformacji Terytoriów” oraz Berdianskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice.

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkie osoby związane z aktualnymi działaniami w sektorze szkolnictwa wyższego oraz związane z rozwojem nowoczesnych miast. W ramach przewidzianych trzech sesji plenarnych możliwe będzie zaprezentowanie swoich doświadczeń w formie referatów czy udziału w dyskusjach. Państwa referaty zostaną wydane w postaci recenzowanego wydawnictwa monograficznego.

Międzynarodowa konferencja naukowa w powyższej formule już po raz szósty jest organizowana w naszej Uczelni.

Udział w Konferencji oraz w wydawnictwie jest bezpłatny.

Adres: ul. Rolna 43 40-555 Katowice

Data:
14 – 15 września 2017